Stefan Marek Somla. Urodzony w Siedlcach. Radny i członek Zarządu Miasta Siedlce II i III kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miasta IV, V, VI i VII kadencji.

Pochodzę z rodziny czynnie uczestniczącej w życiu społecznym. Dziadek Ignacy w latach 1907 - 1930 przez 18 lat był wójtem gminy Starawieś (obecnie gmina Siedlce). Ojciec - Wacław w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku był członkiem (spoza rady) Komisji Rolnej Prezydium MRN w Siedlcach.

Działając w siedleckim samorządzie od wielu lat, staram się jak najskuteczniej zabiegać o większe i mniejsze sprawy służące mieszkańcom naszego miasta.