strona główna > o mnie
 

o mnie

Stefan Marek Somla. Urodzony w Siedlcach. Radny i członek Zarządu Miasta Siedlce II i III kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miasta IV, V, VI i VII kadencji.

Pochodzę z rodziny czynnie uczestniczącej w życiu społecznym. Dziadek Ignacy w latach 1907 - 1930 przez 18 lat był wójtem gminy Starawieś (obecnie gmina Siedlce). Ojciec - Wacław w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku był członkiem (spoza rady) Komisji Rolnej Prezydium MRN w Siedlcach.

Działając w siedleckim samorządzie od wielu lat, staram się jak najskuteczniej zabiegać o większe i mniejsze sprawy służące mieszkańcom naszego miasta.

W V kadencji Rady Miasta Siedlce udało mi się doprowadzić do realizacji wielu ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych poprawiających jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Siedlec. Jednym z najważniejszych jest rozpoczęcie budowy ulicy łączącej ul.Starowiejską z ul.Ogrodową. Dzięki tej inwestycji ruch drogowy w rejonie najważniejszego skrzyżowania wschodniej części miasta będzie bardziej płynny i komfortowy.

Z mojej inicjatywy powstały nowe chodniki i parkingi przy cmentarzu na ul. Św. Faustyny, a ustawienie nowych znaków drogowych na Osiedlu Robotniczym i osiedlu Janowska-Starowiejska przyczyniło się do poprawy istniejącej tam organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Jestem inicjatorem wykonania oświetlenia i ułożenia chodnika na ul. Ujrzanowskiej, wykonania oświetlenia na części ulicy Piaski Starowiejskie oraz wymiany nawierzchni chodnika na ul. Kolejowej.

Doprowadziłem take do oczyszczenia zbiornika wodnego i uporządkowania terenu przy ulicy Lipowej.

Aktywnie wspierałem inicjatywy mieszkańców w zakresie:
- budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Piaski Starowiejskie na odcinku od ul. Próżnej do ul. Ogrodowej;
- wybudowania nawierzchni tzw. sięgacza od ul. Grabowej;
- wykonania kanalizacji i przystąpienia do wykonania nawierzchni pasa pieszo-jezdnego od ul. Starowiejskiej do ul. Wiązowej;
- uporządkowania terenu w południowo-zachodniej części osiedla Młynarska.

Działalność społeczna:
- członek Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
- członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska;
- członek stowarzyszenia "Ziemia Siedlecka";
- w latach 1992 -2000 koordynator akcji charytatywnych "Pomoc Potrzebującym"
- przewodniczący Rady Programowej Centrum Kultury i Sztuki.

Odznaczenia:
- Srebrny Krzyż Zasługi za Działalność Społeczną (2009r.),
- Złota Odznaka Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (2000r.)