strona główna > dokonania
 

dokonania

Najważniejsze moje inicjatywy i osiągnięcia w kadencji 2014 - 2018 Rady Miasta:

- w kończącej się kadencji Rady Miasta Siedlce, na sesjach zgłosiłem około 40-u zapytań i interpelacji, w których poruszałem problemy zgłaszane przez mieszkańców;
- przyczyniłem się do poprawy rozwiązań komunikacyjnych służących mieszkańcom społeczności lokalnej; było to możliwe m. in. poprzez aktywne zgłoszenie swoich propozycji do planów zagospodarowania przestrzennego („Piaski Starowiejskie - Św. Faustyny Kowalskiej” i „Janowska”);
- zainicjowałem wykonania wodociągu i kanalizacji w ulicach: ks. Obrębskiego i Herberta;
- przy moim wsparciu zrealizowany został wniosek mieszkańców ul. Wierzbowej o wybudowanie kanalizacji;
- służyłem pomocą przy budowie pasa pieszo-rowerowego w ulicy Piaski Starowiejskie - odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Traugutta;
- przy moim zaangażowaniu położono nawierzchnię asfaltową na ulicach: Żaboklickiej, Traugutta, Św. Królowej Jadwigi i Piaski Starowiejskie.


Najważniejsze moje inicjatywy i osiągnięcia w kadencji 2010 - 2014 Rady Miasta:

- byłem głównym inicjatorem budowy ulicy biskupa Jana Mazura - łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową - stanowiącą przedłużenie wewnętrznej obwodnicy miasta,
- doprowadzenie do powstania placu zabaw dla dzieci przy ul Lipowej,
- powstanie żywopłotu oddzielającego parking przy ul. Św. Faustyny z drogą gruntową,
- zainicjowałem umieszczanie na tablicach z nazwami ulic informacji o numerach posesji.


Najważniejsze moje inicjatywy i osiągnięcia w kadencji 2006 - 2010 Rady Miasta:

- rozpoczęcie budowy ulicy łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową;
- oczyszczenie zbiornika wodnego i uporządkowania terenu przy ul. Lipowej;
- budowa chodników i parkingu przy cmentarzu na ul. Św. Faustyny , , ;
- ustawienie znaków drogowych na Osiedlu Robotniczym i osiedlu Janowska-Starowiejska  , ;
- ułożenie chodników i wykonanie oświetlenia ul. Ujrzanowskiej;
- wykonanie oświetlenia na ul. Piaski Starowiejskie w pobliżu ul. Próżnej , ;
- wykonanie nowego chodnika na ul. Kolejowej.


Aktywnie wspierałem inicjatywy mieszkańców w zakresie:

- budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Piaski Starowiejskie na odcinku od ul. Próżnej do ul. Ogrodowej ;
- wybudowania nawierzchni tzw. sięgacza od ul. Grabowej ;
- wykonania kanalizacji i przystąpienia do wykonania nawierzchni pasa pieszo-jezdnego od ul. Starowiejskiej do ul. Wiązowej;
- uporządkowania terenu w południowo-zachodniej części osiedla Młynarska , , .